Deep Fake Technology

Manipulatie van video en audio wordt steeds geavanceerder. Wat gebeurt er als deze deep fake technology bereikbaar wordt voor anonieme bloggers en trollen? Wat doet dat met de maatschappij, als je niets en niemand in de media nog kunt vertrouwen? Illustratie gemaakt voor VPRO Gids, n.a.v. VPRO Tegenlicht bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger op 21 nov 2018.