Paper Cut

Als je je wervingsresultaten wilt verbeteren en de beste kandidaten voor een vacature wilt selecteren, zet dan je stereotypes opzij. Voor Sozavox, het magazine van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakte ik deze typografische illustratie bij een artikel over het voorkomen van vooroordelen bij sollicitaties. Over wie past in welk hokje en waarom (niet?).