Diversiteit op de werkvloer

Diversiteit raakt aan alle aspecten waarop mensen van elkaar kunnen verschillen, zoals gender, beperking, culturele achtergrond, geloofsovertuiging en geaardheid. De winst van een succesvol diversiteitsbeleid draagt bij aan meer kansengelijkheid in de samenleving én, zo blijkt uit tal van onderzoeken, diverse teams kunnen leiden tot meer innovatie, flexibiliteit en betere financiële resultaten voor de organisatie.

Illustratie gemaakt voor Sprank Magazine, hét vakblad voor beslissers in het sociaal domein.