editorial illustrator and art educator

Rotterdam based editorial illustrator, observer and visual translator, fascinated by systems behind people’s stories, and inspired by the connecting power of creativity. Art educator at Willem de Kooning Academy, teaching students how to expand their perspectives and creative possibilities. Study and Career Coach, helping art students to reflect and to make future choices with growing independency. Curious, empathetic, connector, team player, fineliner addict, hike enthousiast, island lover and more. Eager to understand the why of things. Getting better at being.

Clients: VPRO Gids / Sprank Magazine / Het Zuidelijk Toneel & Theater Artemis / Medische Oncologie magazine / Sozavox, Ministerie van Sociale Zaken / Aan magazine / Mest / De Psychiater / Zang Express / Theatergroep Powerboat

contact

Angelique Viester
Azaleastraat 40
3051 TG Rotterdam

mail@angeliqueviester.nl

Diversiteit op de werkvloer

Diversiteit raakt aan alle aspecten waarop mensen van elkaar kunnen verschillen, zoals gender, beperking, culturele achtergrond, geloofsovertuiging en geaardheid. De winst van een succesvol diversiteitsbeleid draagt bij aan meer kansengelijkheid in de samenleving én, zo blijkt uit tal van onderzoeken, diverse teams kunnen leiden tot meer innovatie, flexibiliteit en betere financiële resultaten voor de organisatie.

Illustratie gemaakt voor Sprank Magazine, hét vakblad voor beslissers in het sociaal domein.